Hej!

Då var man hemma i verkligheten igen, eller så var det den jag lämnade. Hemresan gick bra, men få timmars sömn.

Det är några som har hört av sig och vill skänka pengar till de poliodrabbade  familjerna. Jag har varit i kontakt med Anish på VolNepal och frågat hur han vill att upplägget ska vara.  Som jag skrev i tidigare inlägg, så hjälper dom till med detta. Dom vill däremot att vi samlar in pengar och skickar det i en klumpsumma för att underlätta arbetet.  Är vi några stycken som kan bidra med en 50-lapp eller 100 kr i månaden kommer familjerna att få ett gott tillskott för mat. Samtliga som är med kommer få all info som överföringskvitto och hur många vi är och resp. summa. Är du intresserad så hör av dig till lillvik@live för vidare info.

 

Om man vill skänka pengar till deras projekt kan man gå in på deras hemsida och läsa mer om VolNepal. Vad dom har åstadkommit och vart pengarna går. 100% av donationerna går till projekten. http://volnepal.org/   http://volnepal.org/donate-to-us

Övriga omkostnader som lön mm kommer från systerbolaget GapNepal som anordnar resor. Mer om det kan ni läsa här. http://gapyearnepal.com/

 

Vi hörs….

 

Hello!

Now , I am back in reallity, or maby I left it. The trip home went well, but a few hours of sleep. There are some who want to donate money to the polio familias. I have been in contact with Anish at VolNepal and asked how he wants the transfer to be. As I wrote in previous posts, they will help us with this. They want me to collect money and send it all together. If we are a few who can contribute with 50 kr or 100 kr a month, the families will get a good supplement for food. Everyone who donate will receive all the information as transfer receipt and how many we are and resp. amount. If you are interested, please contact lillvik @ live for further information.

If you want to donate money to their projects, you can go to their website and read more about VolNepal. What they have accomplished and where the money goes. 100% of donations go to the projects. Other overheads such as salary etc. come from the sister company, GapNepal, which arranges travel. More about this you can read here.

 

Annonser